Begrijp mijn pijn

Gelokaliseerde neuropathische pijn

Wat is gelokaliseerde neuropathische pijn?

Als een zenuw beschadigd is, kan dat de werking van de zenuwen in het lichaam, het ruggenmerg of de hersenen verstoren. Als gevolg daarvan kan de zenuw verkeerde of te sterke signalen versturen.1,2 Er zijn meerdere ziektes en aandoeningen die zenuwletsels kunnen veroorzaken.1 Pijn die veroorzaakt wordt door een zenuwletsel wordt neuropathische pijn (of soms ook zenuwpijn) genoemd.1 Hoewel ze over het hele lichaam of over grote delen van het lichaam kunnen voorkomen, blijven zenuwletsels vaak beperkt tot een kleinere en meer plaatselijke zone.1 In ongeveer 60% van de gevallen treedt de neuropathische pijn in een specifieke zone op, en in dat geval spreken we van gelokaliseerde neuropathische pijn (LNP).3

Wat zijn de oorzaken van gelokaliseerde neuropathische pijn?

Infecties en chirurgische ingrepen kunnen plaatselijke zenuwletsels veroorzaken, die op hun beurt langdurige of chronische pijn veroorzaken.
Mogelijke oorzaken van LNP zijn zenuwletsels:3

Wat zijn de typische symptomen van gelokaliseerde neuropathische pijn?

De symptomen van gelokaliseerde neuropathische pijn worden door de getroffen personen vaak beschreven als 'schietende', 'brandende' of 'stekende' pijn, of als een 'tintelend' of 'prikkend' gevoel. Mensen met LNP hebben vaak een heel gevoelige huid, zoals bij een erge zonnesteek. Ze geven aan dat stimuli die normaal pijnloos zijn, zoals een lichte aanraking of wrijving van de kleding, vaak pijnlijk zijn – dat noemen we allodynie. Daarnaast kunnen pijnlijke stimuli die normaal een lichte tot matige pijn veroorzaken een intensere pijn veroorzaken - dat noemen we hyperalgesie. Omgekeerd kunnen pijnlijke stimuli die normaal een intense pijn zouden veroorzaken minder pijnlijk zijn - dat wordt dan hypoalgesie genoemd.2

Hoe wordt de diagnose van gelokaliseerde neuropathische pijn gesteld?

Om de diagnose van gelokaliseerde neuropathische pijn (LNP) te kunnen stellen, moeten de tekens en symptomen aanwezig zijn in een duidelijk omschreven en afgebakend gebied.3 De diagnose van LNP berust op een zorgvuldig uitgevoerd onderzoek. Daarom is het belangrijk dat de patiënten hun symptomen zo gedetailleerd mogelijk aan hun arts beschrijven. Pijnvragenlijsten kunnen uiterst nuttig zijn om voor of tijdens de consultatie met de arts de symptomen te documenteren.2

Wat kan je doen?

Als u pijn hebt die meer dan 3 maanden aanhoudt, raden we u aan om de 'Pijnvragenlijst' in te vullen en uw arts te raadplegen. De 'pijnvragenlijst' is een nuttig hulpmiddel om de communicatie met de arts over pijn te verbeteren en helpt de arts om een precieze diagnose te stellen over de oorzaak van de chronische pijn. De vragenlijst zal u helpen om de chronische pijn te beschrijven, aan te geven in welk deel van het lichaam die zich bevindt en of er uitlokkende factoren zijn. Denk eraan om de vragenlijst voor uw consultatie zorgvuldig in te vullen, en druk hem af zodat u hem samen met uw arts kunt bespreken.

Daarnaast kan het dagboek worden gebruikt om de pijn van een persoon te documenteren en te volgen, om in te noteren hoe die persoon zich van dag tot dag voelt, of hij/zij het aankan, hoe erg de pijn op dat moment is en welke bijwerkingen de voorgeschreven/aanbevolen behandelingen veroorzaken.

Het is ook belangrijk om realistische verwachtingen te hebben van een behandeling. Hoewel de meeste mensen volledig van hun pijn af willen, is de doelstelling om de pijn te verminderen tot een beheersbaar niveau, waardoor ze weer activiteiten kunnen uitvoeren die het leven bevredigend maken, voor veel patiënten een haalbaarder doel.

Het kan moeilijk zijn om chronische pijn te begrijpen en er dagelijks mee om te gaan. De CHANGE PAIN toolkit biedt u advies en praktische tips om de pijn zelf aan te pakken.

 


Disclaimer

Let op: De informatie op deze website is geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Alleen een arts kan beslissen welke diagnostische procedures en behandelingsopties het best geschikt zijn voor een bepaalde persoon.
  • Referenties tonen

    1. Scholz J, Finnerup NB, Attal N, et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: Chronic neuropathic pain. Pain 2019; 160: 53–9.

    2. Colloca L, Ludman T, Bouhassira D, et al. Neuropathic pain. Nat Rev Dis Prim 2017; 3: 17002.

    3. Mick G, Baron R, Finnerup NB, et al. What is localized neuropathic pain? A first proposal to characterize and define a widely used term. Pain Manag 2012; 2: 71–7.