Begrijp mijn pijn

Trigeminusneuralgie

Wat is trigeminusneuralgie?

De trigeminuszenuw is de grootste hersenzenuw. Ze staat in voor het gevoel in het gezicht en motorische functies zoals bijten en kauwen.1 De zenuw bestaat uit drie takken die signalen vanuit het bovenste, middelste en onderste deel van het gezicht en vanuit de mondholte naar de hersenen sturen.1 Neuralgie is pijn die het verloop van een of meerdere zenuwen volgt.1
Trigeminusneuralgie (TN) is een langdurige (chronische) pijn die samenhangt met de trigeminuszenuw. Ze wordt meestal veroorzaakt door een letsel of trauma.1 Aangezien de pijn verband houdt met de zenuwen, is TN een type van neuropathische pijn.

Wat zijn de oorzaken van trigeminusneuralgie?

Trigeminusneuralgie kan meerdere oorzaken hebben:

  • Samendrukking van de trigeminuszenuw door bloedvaten kan de beschermende schede rond de zenuw beschadigen.1
  • Een letsel van de trigeminuszenuw, zoals een aangezichtstrauma als gevolg van een verkeersongeval, een cerebrovasculair accident of een chirurgische ingreep, kan een neuropathische aangezichtspijn veroorzaken.1
  • TN komt voor bij ongeveer 2 tot 6% van de patiënten met multiple sclerose (MS), een ziekte die de zenuwen aantast.1,3
In bepaalde gevallen wordt er echter geen oorzaak gevonden voor de TN, en in dat geval spreken we van idiopathische trigeminusneuralgie.2

De beschadigde zenuw kan de signalen niet goed meer naar de hersenen sturen. De signalen worden versterkt, wat chronische pijn veroorzaakt die maanden of zelfs jaren kan aanhouden. Dat kan leiden tot pijnaanvallen bij de minste stimulus van om het even welke zone die door die zenuw geïnnerveerd wordt, en ervoor zorgen dat de zenuw de pijnsignalen niet meer kan uitschakelen als de stimulus verdwijnt.1,2

Wat zijn de typische symptomen van trigeminusneuralgie?

Trigeminusneuralgie kan worden gekenmerkt door episoden van intense aangezichtspijn die meestal maar aan één gezichtshelft tegelijk voorkomt, hoewel ook beide gezichtshelften samen getroffen kunnen worden. Die episoden duren enkele seconden tot meerdere minuten of uren. Ze kunnen meerdere keren in de loop van de dag optreden – 's nachts, terwijl de persoon slaapt, doen de pijnaanvallen zich zelden voor.1

Bij veel mensen treedt de pijn spontaan op, zonder enige stimulus. De aanvallen worden vaak beschreven als 'elektrische ontladingen' of 'branderige pijn'. Intense pijnaanvallen kunnen ook worden uitgelokt door trillingen of een contact met de wang (zoals bij het scheren, wassen of aanbrengen van make-up), bij het tandenpoetsen of tijdens het eten of drinken. Soms kan zelfs de wind die over de gevoelige getroffen huid blaast voldoende zijn om een episode uit te lokken.1,2

Hoe wordt de diagnose van trigeminusneuralgie gesteld?

De diagnose van TN wordt meestal gesteld op basis van de medische voorgeschiedenis van een persoon en de beschrijving van zijn symptomen, evenals op een lichamelijk en neurologisch onderzoek. Het is voor artsen vaak moeilijk om de juiste diagnose te stellen omdat de symptomen kunnen lijken op die van andere pijnlijke neuropathische aandoeningen, zoals postherpetische neuralgie.1 Het is dus belangrijk dat patiënten hun symptomen zo gedetailleerd mogelijk aan hun arts beschrijven.

Wat kan je doen?

Bij trigeminusneuralgie is het bijzonder belangrijk om een precieze diagnose te stellen, omdat dat de arts kan helpen de meest geschikte behandeling te kiezen om de pijn te verlichten. Als u gedurende lange tijd aangezichtspijn hebt, raden we u aan om de 'pijnvragenlijst' in te vullen en uw arts te raadplegen. De 'pijnvragenlijst’ is een nuttig hulpmiddel om de communicatie met de arts over pijn te verbeteren en helpt de arts om een precieze diagnose te stellen over de oorzaak van de chronische pijn. De vragenlijst zal u helpen om de chronische pijn te beschrijven, aan te geven in welk deel van het lichaam die zich bevindt en of er uitlokkende factoren zijn. Denk eraan om de vragenlijst voor uw consultatie zorgvuldig in te vullen, en druk hem af zodat u hem samen met uw arts kunt bespreken.

Daarnaast kan het dagboek worden gebruikt om de pijn van een persoon te documenteren en te volgen, om in te noteren hoe die persoon zich van dag tot dag voelt, of hij/zij het aankan, hoe erg de pijn op dat moment is en welke bijwerkingen de voorgeschreven/aanbevolen behandelingen veroorzaken.

Het kan moeilijk zijn om neuropathische pijn te begrijpen en er dagelijks mee om te gaan. De CHANGE PAIN toolkit biedt u advies en praktische tips om de pijn zelf aan te pakken.

 


Disclaimer

Let op: De informatie op deze website is geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Alleen een arts kan beslissen welke diagnostische procedures en behandelingsopties het best geschikt zijn voor een bepaalde persoon.
  • Referenties tonen

    1. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). Trigeminal Neuralgia Fact Sheet. Natl. Institutes Heal. 2013; published online June.

    2. Maarbjerg S, Di Stefano G, Bendtsen L, Cruccu G. Trigeminal neuralgia - Diagnosis and treatment. Cephalalgia 2017; 37: 648–57.

    3. Foley PL, Vesterinen HM, Laird BJ, et al. Prevalence and natural history of pain in adults with multiple sclerosis: Systematic review and meta-analysis. Pain 2013; 154: 632–42.