Begrijp mijn pijn

Postoperatieve neuropathische pijn

Wat is postoperatieve neuropathische pijn?

Na een chirurgische ingreep kunnen patiënten verschillende gradaties van pijn ervaren. Hoewel het normaal is dat de meeste patiënten na een chirurgische ingreep wat pijn hebben, moet die pijn van korte duur zijn (acute postoperatieve pijn). In bepaalde gevallen kan de pijn lang na de chirurgische ingreep of de geschatte hersteltijd aanhouden, soms maanden- of zelfs jarenlang. Dat wordt chronische (langdurige) postoperatieve pijn genoemd.1 Als die pijn veroorzaakt wordt door zenuwletsels, spreken we van postoperatieve neuropathische pijn.2

Wat zijn de oorzaken van postoperatieve neuropathische pijn?

Postoperatieve neuropathische pijn (PONP) kan ontstaan als er tijdens een chirurgische ingreep zenuwen worden beschadigd.3 De beschadigde zenuwen zijn niet meer in staat om de signalen van de verschillende lichaamsdelen correct naar de hersenen te versturen. De signalen worden versterkt en veroorzaken een chronische pijn die maanden of zelfs jaren kan aanhouden.3 Ongeveer 10% tot 50% van de patiënten ontwikkelt na een chirurgische ingreep chronische pijn. Die variatie in het aandeel van patiënten hangt van meerdere factoren af, zoals van het type ingreep, de mate van pijn voor en vlak na de ingreep, de plaats van de chirurgische ingreep en eventuele onderliggende ziektes.2

Wat zijn de typische symptomen van postoperatieve neuropathische pijn?

De tekenen en symptomen van PONP blijven meestal plaatselijk of beperkt tot de zone van het lichaam waar de chirurgische ingreep uitgevoerd is.4 Daarom wordt PONP beschouwd als een type van gelokaliseerde neuropathische pijn (LNP), of als littekenpijn, aangezien ze vaak in de buurt van het litteken optreedt.5 PONP kan beschreven worden als een 'stekende' of 'schietende' pijn. Patiënten met PONP kunnen ofwel heel erg gevoelig zijn voor aanraking (hypersensitief), of ongevoelig voor aanraking (hyposensitief). Hoewel dat minder vaak voorkomt, kunnen bepaalde patiënten ook last hebben van jeuk of gevoelloosheid.3,6

Hoe wordt de diagnose van postoperatieve neuropathische pijn gesteld?

PONP vertoont typische kenmerken die artsen kunnen helpen om de diagnose te stellen:4

 • De pijn ontstaat of verergert na een ingreep
 • De pijn houdt tot minstens 3 maanden na de operatie aan en heeft een aanzienlijke invloed op de levenskwaliteit
 • De pijn is een voortzetting van de acute (kortdurende) pijn die na de operatie ervaren werd, of ontstaat na een periode zonder symptomen
 • De pijn is plaatselijk of beperkt tot de zone van het lichaam waar de ingreep uitgevoerd werd
 • De pijn is vermoedelijk niet toe te schrijven aan andere oorzaken, zoals een infectie of kanker

Informeer uw arts als u een chirurgische ingreep ondergaan hebt en u nu op die plaats chronische pijn hebt.

Wat kan je doen?

Als u een chirurgische ingreep ondergaan hebt en u meer dan 3 maanden pijn hebt, raden we u aan om de 'pijnvragenlijst' in te vullen en uw arts te raadplegen.

De 'pijnvragenlijst' is een nuttig hulpmiddel om de communicatie met de arts over pijn te verbeteren en helpt de arts om een precieze diagnose te stellen over de oorzaak van de chronische pijn. De vragenlijst zal u helpen om de chronische pijn te beschrijven, aan te geven in welk deel van het lichaam die zich bevindt en of er uitlokkende factoren zijn. Denk eraan om de vragenlijst voor uw consultatie zorgvuldig in te vullen, en druk hem af zodat u hem samen met uw arts kunt bespreken.

Daarnaast kan het dagboek worden gebruikt om de pijn van een persoon te documenteren en te volgen, om in te noteren hoe die persoon zich van dag tot dag voelt, of hij/zij het aankan, hoe erg de pijn op dat moment is en welke bijwerkingen de voorgeschreven/aanbevolen behandelingen veroorzaken.

Het kan moeilijk zijn om neuropathische pijn te begrijpen en er dagelijks mee om te gaan. De CHANGE PAIN toolkit biedt u advies en praktische tips om de pijn zelf aan te pakken.

 


Disclaimer

Let op: De informatie op deze website is geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Alleen een arts kan beslissen welke diagnostische procedures en behandelingsopties het best geschikt zijn voor een bepaalde persoon.
 • Referenties tonen

  1. Schug SA, Lavand’Homme P, Barke A, Korwisi B, Rief W, Treede RD. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: Chronic postsurgical or posttraumatic pain. Pain 2019; 160: 45–52.

  2. Shipton E. Post-surgical neuropathic pain. ANZ J Surg 2008; 78: 548–55.

  3. Searle RD, Simpson KH. Chronic post-surgical pain. Contin Educ Anaesthesia, Crit Care Pain 2009; 10: 12–4.

  4. Werner MU, Kongsgaard UE. Defining persistent post-surgical pain: Is an update required? Br J Anaesth 2014; 113: 1–4.

  5. Universitair Pijn Centrum Maastricht. Scar Tissue Pain. Maastricht UMC+. .

  6. Macrae WA. Chronic post-surgical pain: 10 Years on. Br J Anaesth 2008; 101: 77–86.