Begrijp mijn pijn

Neuropathische pijn

Wat is neuropathische pijn?

Neuropathische pijn (soms zenuwpijn genoemd) is een langdurige of chronische pijn die het gevolg is van een zenuwletsel.1 Als een zenuw beschadigd wordt, kan dat invloed hebben op de manier waarop de zenuwen in uw lichaam met elkaar communiceren, wat betekent dat er verkeerde of te sterke signalen doorgestuurd kunnen worden.1,3 Hoewel zenuwletsels neuropathische pijn kunnen veroorzaken, ontwikkelen niet alle mensen met zenuwletsels pijnsymptomen.3
Naar schatting zou ongeveer 7 tot 10% van de wereldbevolking een of ander type van chronische neuropathische pijn vertonen.4

Het zenuwstelsel bestaat uit twee delen, het centrale zenuwstelsel (de zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel (alle andere zenuwen van het lichaam).2 Er bestaan dus ook twee types van neuropathische pijn; centrale neuropathische pijn (die het ruggenmerg en/of de hersenen treft) en perifere neuropathische pijn (die de zenuwen in de andere delen van het lichaam treft).1 Daarnaast kan neuropathische pijn grote delen van het lichaam aantasten of beperkt blijven tot een kleine zone. Als de pijn beperkt blijft tot kleinere zones, dan spreken we van gelokaliseerde neuropathische pijn.5

Wat zijn de oorzaken van neuropathische pijn?

Er bestaan meerdere types van voorvallen of omstandigheden die zenuwletsels of -disfuncties kunnen veroorzaken, en die kunnen op hun beurt invloed hebben op de manier waarop pijnsignalen doorgegeven worden.1 Neuropathische pijn kan optreden na een trauma, zoals een chirurgische ingreep of een ongeval, een cerebrovasculair accident (als de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen onderbroken wordt of er een hersenbloeding optreedt), een letsel (bijvoorbeeld van het ruggenmerg) of chemische brandwonden. Die voorvallen kunnen de zenuwen rechtstreeks beschadigen of hun werking veranderen en neuropathische pijn veroorzaken (zoals fantoompijn na amputatie of pijn veroorzaakt door littekens).1 Die letsels kunnen optreden als een zenuw geplet of gekneusd wordt.6

Neuropathische pijn is ook een vaak voorkomende complicatie van andere aandoeningen, met inbegrip van zenuwletsels:1

Het kan ook om een bijwerking gaan van geneesmiddelen, zoals van de chemotherapie die bij verschillende vormen van kanker gebruikt wordt.1

Wat zijn de typische symptomen van neuropathische pijn?

Mensen met neuropathische pijn beschrijven die vaak als een 'schietende', 'brandende' of 'stekende' pijn. De pijn kan ook als 'tintelingen' worden waargenomen. Daarnaast kunnen mensen met neuropathische pijn symptomen vertonen zoals allodynie (als een stimulus die normaal niet pijnlijk is pijnlijk wordt, zoals een lichte aanraking of wrijving van kleding) en hyperalgesie (als een lichte of matige stimulus ernstige pijn veroorzaakt).3

Hoe wordt de diagnose van neuropathische pijn gesteld?

Het kan moeilijk zijn om de diagnose van neuropathische pijn te stellen, en het gebeurt vaak dat de diagnose gemist wordt of dat er een verkeerde diagnose gesteld wordt.7 Dat kan ertoe leiden dat mensen met neuropathische pijn een inefficiënte behandeling krijgen op basis van 'trial and error', die meerdere maanden of zelfs jaren kan duren.3 Daarom is het belangrijk dat patiënten hun symptomen zo precies en gedetailleerd mogelijk aan hun arts beschrijven, en dat geldt ook voor de voorgeschiedenis van de symptomen en de evolutie ervan over verloop van tijd.8 De arts kan een lichamelijk onderzoek uitvoeren, en als hij/zij vermoedt dat het om neuropathische pijn gaat, bepaalde relevante tests uitvoeren.3

Wat kan je doen?

Er bestaan behandelingsopties.3 Het is echter belangrijk dat u uw arts raadpleegt die u advies kan geven over uw aandoening.

Als u chronische pijn hebt raden we u aan om de 'Pijnvragenlijst' in te vullen en uw arts te raadplegen. De 'Pijnvragenlijst' is een nuttig hulpmiddel om de communicatie met de arts over pijn te verbeteren en helpt de arts om een precieze diagnose te stellen over de oorzaak van de chronische pijn. De vragenlijst zal u helpen om de chronische pijn te beschrijven, aan te geven in welk deel van het lichaam die zich bevindt en of er uitlokkende factoren zijn. Denk eraan om de vragenlijst voor uw consultatie zorgvuldig in te vullen, en druk hem af zodat u hem samen met uw arts kunt bespreken.

Daarnaast kan het dagboek worden gebruikt om de pijn van een persoon te documenteren en te volgen, om in te noteren hoe die persoon zich van dag tot dag voelt, of hij/zij het aankan, hoe erg de pijn op dat moment is en welke bijwerkingen de voorgeschreven/aanbevolen behandelingen veroorzaken.

Het is ook belangrijk om realistische verwachtingen te hebben van een behandeling. Hoewel de meeste mensen volledig van hun pijn af willen, is de doelstelling om de pijn te verminderen tot een beheersbaar niveau, waardoor ze weer activiteiten kunnen uitvoeren die het leven bevredigend maken, voor veel patiënten een haalbaarder doel.

Het kan moeilijk zijn om chronische pijn te begrijpen en er dagelijks mee om te gaan. De CHANGE PAIN toolkit biedt u advies en praktische tips om de pijn zelf aan te pakken.

 Disclaimer

Let op: De informatie op deze website is geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Alleen een arts kan beslissen welke diagnostische procedures en behandelingsopties het best geschikt zijn voor een bepaalde persoon.
 • Referenties tonen

  1. Scholz J, Finnerup NB, Attal N, et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: Chronic neuropathic pain. Pain 2019; 160: 53–9.

  2. (IQWiG) I for Q and E in HC. How does the nervous system work? Inf. [Internet]. 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279390/ (accessed March 23, 2021).

  3. Colloca L, Ludman T, Bouhassira D, et al. Neuropathic pain. Nat Rev Dis Prim 2017; 3: 17002.

  4. van Hecke O, Austin SK, Khan RA, Smith BH, Torrance N. Neuropathic pain in the general population: A systematic review of epidemiological studies. Pain 2014; 155.

  5. Mick G, Baron R, Finnerup NB, et al. What is localized neuropathic pain? A first proposal to characterize and define a widely used term. Pain Manag 2012; 2: 71–7.

  6. The British Society for Surgery of the Hand. Nerve injury. https://www.bssh.ac.uk/patients/conditions/35/nerve_injury (accessed March 23, 2021).

  7. May S, Serpell M. Diagnosis and assessment of neuropathic pain. F1000 Med Rep 2009; 1. DOI:10.3410/m1-76.

  8. Morlion B, Coluzzi F, Aldington D, et al. Pain chronification: what should a non-pain medicine specialist know? Curr Med Res Opin 2018; 34: 1169–78.