Mijn pijn behandelen

 

Uw pijn bespreken met uw arts


 
 

Bereid u goed voor

De afspraak bij uw arts kan kort zijn. Daarom kan het een goed idee zijn om voor uw afspraak over uw chronische pijn de belangrijke punten die u met uw arts wil bespreken te noteren.

Belangrijke informatie waar uw arts misschien naar zal vragen:¹

 1. Wanneer is de pijn begonnen?
 2. Waar hebt u precies pijn?
 3. Hoelang houdt de pijn aan?
 4. Hoe ernstig is de pijn (hindert die u bijvoorbeeld bij uw dagelijkse activiteiten)?
 5. Hoe zou u uw pijn beschrijven?
 6. Hebt u naast pijn nog andere symptomen (zoals misselijkheid of gevoelloosheid)?
 7. Hebt u voor de afspraak iets gedaan of ingenomen tegen de pijn?

Stel realistische doelen

Nadat u uw pijn besproken hebt, is het belangrijk om met de hulp van uw behandelende arts realistische doelen op korte en lange termijn te stellen.² Misschien is het niet mogelijk om uw pijn volledig te laten verdwijnen, maar kan die verlicht worden en kunt u ernaar toe werken om activiteiten waar u van hield weer op te nemen.

Om uw doelen te kunnen bepalen, kan uw arts u de volgende vragen stellen:³

 • Wat wilt u dat er aan uw huidige situatie verandert (bijvoorbeeld opnieuw kunnen sporten, kunnen autorijden zonder pijn enz.)?
 • Wat verwacht u van de behandeling?
 • Als we ervoor kunnen zorgen dat u anders met uw pijn omgaat, in welke zin zou uw leven er dan anders uitzien dan vandaag?

Op basis van die gegevens kunt u samen met uw arts uw behandeling aanpassen aan uw behoeften en uw prioriteiten.⁴,⁵ Vergeet niet dat factoren waar u meestal niet aan denkt kunnen bijdragen tot uw pijn, dus sta open voor de oplossingen die uw arts aanreikt.

Blijf uw pijn monitoren

Nadat u met uw arts gesproken hebt en een plan van aanpak opgesteld hebt, is het belangrijk dat u uw pijn regelmatig blijft monitoren. Zo kunt u niet alleen nagaan of uw behandeling goed werkt of die aangepast moet worden (als ze niet zo goed werkt), maar kunt u ook zien welke weg u afgelegd hebt en welke successen u geboekt hebt.⁶

Raadpleeg ook de andere pagina’s van de rubriek Grijp in op uw pijn. U vindt er tips en tricks die van pas kunnen komen om met uw pijn om te gaan. 
 • Referenties

  1. Clayton H, Reschak G, Gaynor S, Creamer J. A novel program to assess and manage pain. Medsurg Nurs 2000; 9: 318–21.

  2. Henry SG, Matthias MS. Patient-clinician communication about pain: A conceptual model and narrative review. Pain Med (United States) 2018; 19: 2154–65.

  3. Nijs J, Wijma AJ, Willaert W, et al. Integrating motivational interviewing in pain neuroscience education for people with chronic pain: A practical guide for clinicians. Phys Ther 2020; 100: 846–59.

  4. Australian Department of Health & Human Services. What is person-centred health care? A literature review. 2011. www2.health.vic.gov.au/about/publications/researchandreports/What-is-person-centred-health-care-A-literature-review Accessed April 2021.

  5. Royal College of General Practitioners. Inquiry into patient centred care in the 21st century. 2014. www.rcgp.org.uk/policy/rcgp-policy-areas/inquiry-into-patient-centred-care-in-the-21st-century.aspx Accessed April 2021.

  6. De Wit R, Van Dam F, Hanneman M, et al. Evaluation of the use of a pain diary in chronic cancer pain patients at home. Pain 1999; 79: 89–99.